ОРЕХЪТ

 

Огромен орех ходеше в съня ми.

Черупка, къща с четири сърца до моя корен,

преди да го разтвори светлината.

По ствола на съня Божественият огън

говореше за Бога и вървяха на камари

купчини плодове и аромати,

закръглени и меки като вятъра около земята.

 

Играеше си слънцето по клоните на ореха,

а той се носеше върху грамада корени.

Невидимо вървеше в своя свят от време,

когато неговото семе се разпукна сладко

върху езика на пръстта.                                                                  

 

Орехът, животно от дървесна плът,

държеше покривите на земята

и беше гладък в своя блясък на растеж,

корона от небе в небето под зелена шапка.

Повдигаше ме мисълта да вляза в неговия корен,                         

да се стопя в черупките и в сока,

да видя идващия свят в природата на следващия орех.

 

Усетил мисълта ми, орехът разтърси клони.

Заваляха плодове с тъга и шепот, сякаш бяха хора

И аз сред тях растение в човешко тяло.

 

0
0
0
s2smodern

Теменуга Маринова

 

 

От облак рукна щедростта

и милост в черната бразда

намериха зърното и ръцете.

Бог е селянин с нозе в пръстта

и весели очи в  небето.

 

 

 

 

 

 

ЗАВРЪЩАНЕ

 

Ослепителен беше денят и не можех нищо да видя

с очите си скрити под два милостиви клепача.

Постоях на върха, но нямаше въздух за дишане

и на слизане три пъти се отрекох от височината.

Не се и обърнах. Зад мен падна скала.

Този връх си играеше с напукани камъни.

Връщах се долу, без да знам как да кажа това

на хората, дето за надежда се бяха събрали.

Нямах право да лъжа. Коленичих пред тях

в прахоляка останал от белия свят и прошепнах:

„Идвам с празни ръце. Гол е върхът.

Само камъни има там горе. Простете“.

„Не вярвам“, викна един и се хвана за ножа.

После притихна. Сълзата му път си откри.

И чухме тогава как в скромното наше подножие

пеят цветята на своите златни пчели.

0
0
0
s2smodern

На 04 05 2024 година жури в състав
Председател: Маргарит Жеков
и членове
Иван Христов и Пламен Маринов
след като обсъди и взе предвид художествените и идейни достойнства на творбите, излъчи следните награди:

                                      Категория ,,Поезия”
1 място Пенка Паскалева за ,,Окото на кръстителя”
2 място Валентина Йотова за ,,Зелените дихания на април”
3 място Жени Щерева за ,,Хляб за неверници”

                                      Категория ,,Проза”
1 място Васил Венински за ,,Попът”
2 място Любомира Вълчева за ,,В теснолинейката”
3 място Кристина Тотева за ,,Църквата”

                               Специални награди

Людмил Симеонов за стихотворението ,,Вярност"

Димана Иванова за стихотворението ,,Целувките на Юда"

Петя Иванова за стихотворението ,,През облаците"

Живка Иванова за стихотворението ,,Блага вест"

Христина Йорданова за разказа ,,Провидение"

Ивайло Иванов за разказа ,,Долината на смъртната сянка"

Албена Иванова за разказа ,,Диагноза: Без Бог"

Илияна Каракойчева за разказа ,,Иконата"

Диана Фъртунова за разказа ,,Съдбовна буря"

Марина Кунчева за разказа ,,Гнилите ябълки"

Вероника Иванова за разказа ,,Крайморска църква"

                                      

След като премине Великден, ще публикуваме някои от посочените произведения.

Пожелаваме ви голямата радост, която вярващите изпитват в дните след Възкресение!

0
0
0
s2smodern

 
Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово “Емпирей” обявява литературен конкурс за написване на съвременна християнска творба в две категории: стихотворение и разказ. Под “християнска творба” трябва да се разбира произведение, засягащо същностни за ортодоксалното християнско светоусещане теми, образи и събития, поставени в контекста на евангелския духовно-нравствен идеал за личността и интепретирани с художествена убедителност, като в тази смислова перспектива не се изключва възможността да се изобрази и заличаването на духовните ориентири в заобикалящата ни действителност и последиците от този процес за отделния човек и цялото общество.
Конкурсът е анонимен и предназначен за участници над осемнадесет години. Всички изпратени творби трябва да не са публикувани в книга или в литературни издания. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения (не поеми!) и/или един разказ с максимален обем 6 стандартни страници, т.е. 10 800 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта) по електронна поща на следния адрес: empirey@abv.bg
В отделен файл да приложат кратки биографични данни, включващи име, местоживеене, актуален имейл адрес, телефон и кратки автобиографични данни, които да са свързани с творческата му дейност (издадени книги, творческа ангажираност и пр.). 
Наградените творби ще се номинират от жури, членовете на което няма да имат достъп до биографичните данни на участниците, включително и до техните имейл адреси.
С изпращането на личните си данни, участникът в конкурса изразява съгласието си да ги предостави за ползване от страна на Асоциация ,,Емпирей”. Те са необходими за кореспонденция, във връзка с конкурса и за уведомяване за други подобни литературни прояви. Участникът има право по всяко време да изрази несъгласие за ползване на тези данни от Асоциацията чрез нарочен имейл, адресиран до: empirey@abv.bg 
След получаване на писмата на участниците, организаторите на конкурса ще изпратят уведомително писмо с условния номер, под който ще бъдат разглеждани творбите им.
Краен срок за получаване на произведенията: 10.04.2024 г. Журито ще обяви резултатите от конкурса в навечерието на Възкресение Христово 2024 г. 
Предвиждат се следните награди:
- За стихотворение: първа награда – 500 лв. и плакет; втора награда: 200 лв. и плакет; трета – 100 лв. и грамота. 
- За разказ – първа награда – 500 лв. и плакет; втора награда: 200 лв и плакет; трета награда – 100 лв. и грамота.
0
0
0
s2smodern